Startsidan   3D Printer   Företaget   Prototyper   Gjutmodeller   Fixturer   Master Cam   Verktyg

MASTERCAM
Värnamomodellen arbetar i Mastercam®, det ledande CAM/CAD systemet (Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Design) i världen.Mastercam
erbjuder full 2D och 3D hantering för framställning av mekaniska ritningar och kod till CNC (Computer Numerical Control) maskiner för fräsning, svarvning, trådgnistning EDM, laser och andra bearbetningsmaskiner.

MASTERCAM ART
Art står för "Artistic Relief Technology" och är en modul i MasterCam som ger möjlighet att snabbt och enkelt skapa sofistikerade 3D skulpturbilder från enkla 2D bilder och handskisser. 
Mastercam Art förenklar det tidskrävande arbetet
med att skapa 3D ytmodeller från 2D underlag.

                            

 

Värnamo Modellen | Rörläggarvägen 2, 331 53 VÄRNAMO | Telefon: 0370-150 02 | Fax: 0370-492 83 | E-mail: info@varnamomodellen.se